INFORMATION

Fliken information har undermenyer:

Medlemsinformation tar upp information som bland annat lagts ut i brevlådorna, nya som gamla, under det gångna året.

Städdagar talar om när kommande städdag är.

Fiber reder ut processen kring fibern, samt asfaltering osv. 

Flytta / Flytta in ger information kring in- och utflyttning.  


Nedan följer övrig information.

FASTIGHETSTAXER

FÖRSÄKRINGAR

LANTMÄTERIET