Styrelsen 2023

Ordförande                           
Christer Lindell  
Högalids Mittgränd 4
231 56 Trelleborg


Styrelsesuppleant
Jove Jankovski
Högalids Tvärgränd 12
231 56 TrelleborgRevisor
Roger Andersson
Högalids Närgränd 9
231 56 TrelleborgValberedning
Thomas Ericsson (sammankallande)
Högalids Sidogränd 7
231 56 Trelleborg


 

Kassör
Mats Isaksson
Högalids Yttergränd 22
23156 Trelleborg

Styrelsesuppleant
Thomas Hallgren
Högalids Yttergränd 15
231 56 TrelleborgRevisor
Per Wennberg
Högalids Mittgränd 3
231 56 TrelleborgValberedning
Dennis Lindelöf
Högalids Sidogränd 3
231 56 Trelleborg

 

Sekreterare
Martin Hanning
Högalids Närgränd 2

231 56 Trelleborg

Styrelsesuppleant
Inga-Britt Schlyter
Högalids Närgränd 1
231 56 TrelleborgRevisorsuppleant
Jimmy Röygaard
Högalids Närgränd 13
231 56 Trelleborg

Styrelseledamot
Kerstin Friberg
Högalids Närgränd 7
231 56 Trelleborg


Styrelsesuppleant
Fredrik Hansson
Högalids Tvärgränd 6
23156 Trelleborg